ΤΟ BLOG ΜΑΣ

10 ΣΥΧΝΑ ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η προστασία του χώρου και της περιουσίας δεν αξίζει τίποτα λιγότερο από μία άρτια, ολοκληρωμένη λύση ασφαλείας.

Τα 10 συχνότερα λάθη στην επιλογή, εγκατάσταση και συντήρηση ενός συστήματος ασφαλείας που στοιχίζουν:

ΛΑΘΟΣ 1

Βιαστική επιλογή μη αξιόπιστου συστήματος, εξαιτίας μίας δελεαστικής πρότασης, χωρίς την αναγκαία μελέτη των αναγκών και του χώρου σας.

ΛΑΘΟΣ 2

Μερική λειτουργία του συστήματος ασφαλείας σε περίπτωση κινδύνου, η οποία δεν επιτυγχάνει την αποτροπή περιστατικών διάρρηξης.

ΛΑΘΟΣ 3

Πρόχειρη μελέτη που δεν καλύπτει όλα τα εκτεθειμένα σημεία στο χώρο σας, δημιουργώντας κενά ασφαλείας.

ΛΑΘΟΣ 4

Λανθασμένη παραμετροποίηση του συστήματος, που οδηγεί σε ψευδό-συναγερμούς και χωρίς λόγο αναστάτωση.

ΛΑΘΟΣ 5

Ελλιπής προγραμματισμός συντήρησης, με αποτέλεσμα τη μη εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας του συστήματος.

ΛΑΘΟΣ 6

Περιστασιακή αντικατάσταση μπαταριών, με αποτέλεσμα τη μη προστασία σας ή την χωρίς λόγο ενεργοποίηση της σειρήνας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

ΛΑΘΟΣ 7

Αμελείς παράπλευρες ενέργειες, όπως η διακοπή της τηλεφωνικής γραμμής ή η μη ανανέωση της κάρτας SIM του εφεδρικού συστήματος επικοινωνίας GSM.

ΛΑΘΟΣ 8

Λανθασμένη εγκατάσταση καταγραφικών μηχανημάτων, σε σημεία εύκολα προσβάσιμα που επιτρέπουν την κλοπή τους.

ΛΑΘΟΣ 9

Έκθεση απόρρητων στοιχείων του συστήματος, όπως η ευρεία πρόσβαση ή η κοινοποίηση του μυστικού κωδικού απενεργοποίησης σε κοινή θέα.

ΛΑΘΟΣ 10

Απουσία Πιστοποίησης του παρόχου, με αποτέλεσμα την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενός μη αξιόπιστου συνεργάτη . Ζητήστε να δείτε την αδειοδότηση του από το Υπουργείο προστασίας του πολίτη.