Στην Group K.V.P. Security Solutions αντιλαμβάνόμαστε τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας και προσφέρουμε λύσεις σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες της.

Οι αποθήκες και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Logistics είναι αντιμέτωπες με 1-2 περιστατικά κλοπών σε ετήσια βάση, ενώ απειλούνται από περιστατικά μερικών κλοπών(shoplifting) λόγω του μη σταθερού προσωπικού απασχόλησης.

Όγκος & Αξία Εμπορεύματος

Αποθήκευση και διακίνηση μεγάλου όγκου και υψηλής αξίας εμπορεύματος τρίτων εταιρειών.

Το προσωπικό

Σημαντικότητα ύπαρξης συστήματος περιορισμού πρόσβασης εξαιτίας της απασχόλησης συχνά εναλλασσόμενου και εποχιακού προσωπικού.

Εφαρμογή κανόνων ISO

Αναγκαιότητα επιβολής ασφαλών συνθηκών φύλαξης βάσει ISO.

Επιπτώσεις απώλειας εμπορεύματος

Η ευθύνη, οι κυρώσεις και η αλόγιστη ζημία σε περιπτώσεις απώλειας εμπορεύματος.

Απώλεια κύρους και αξιοπιστίας

Διατήρησης κύρους και αξιοπιστίας της εταιρείας σε έναν κλάδο άκρως ανταγωνιστικό.

Προσβασιμότητα εγκαταστάσεων

Η εύκολη προσβασιμότητα των συγκεκριμένων χώρων λόγω της κεντρικής τοποθεσίας τους στα μεγάλα οδικά δίκτυα.

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

Σύστημα Συναγερμού πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίων τελευταίας τεχνολογίας

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού

Φυλάξεις / Περιπολίες / Άμεση επέμβαση (συνδυασμός με ΚΛΣ)

Μηχάνημα παραγωγής ομίχλης

Ζητήστε μας Πλήρη Ενημέρωση

GROUP K.V.P. SECURITY SERVICES

Η GROUP K.V.P. αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους παρόχους λύσεων ασφαλείας για κάθε σπίτι ή εταιρικό χώρο που το χρειάζεται.
Οι καινοτόμες λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001.
Λειτουργούμε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Ν. 2518/1997 & Ν. 3707/2008) και ταυτόχρονα η ομάδα μας απαρτίζεται από εξειδικευμένους τεχνικούς που έχουν λάβει πιστοποίηση από το υπουργείο προστασίας του πολίτη.
Προσφέρουμε πρωτοποριακές λύσεις ασφαλείας, ύψιστης ποιότητας, αξιόπιστές και ευέλικτες, εύκολες στη χρήση και συντήρηση τους, με πολλαπλές επιλογές επέκτασης και αναβάθμισης.