Στην Group K.V.P. Security Solutions αντιλαμβάνόμαστε τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας και προσφέρουμε λύσεις σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες της.

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι αντιμέτωπες με 1-2 περιστατικά κλοπών σε ετήσια βάση, ενώ απειλούνται από περιστατικά μερικών κλοπών (shoplifting) λόγω του μη σταθερού προσωπικού απασχόλησης.

Όγκος & Αξία Εμπορευμάτων

Η αποθήκευση μεγάλου όγκου και υψηλής αξίας εμπορευμάτων, πρώτων υλών και μηχανημάτων.

Ελλιπής Εξωτερική Φύλαξη

Η προσωρινή φύλαξη εμπορεύματος στον περιβάλλοντα συνήθως μη προστατευμένο χώρο.

Το εποχιακό προσωπικό

Η σημαντικότητα ύπαρξης συστήματος περιορισμού πρόσβασης εξαιτίας της απασχόλησης συχνά εναλλασσόμενου και εποχιακού προσωπικού.

Εφαρμογή Ασφαλών Συνθηκών

Η αναγκαιότητα επιβολής ασφαλών συνθηκών φύλαξης βάσει ISO.

Ζημείες από απώλειες εμπορεύματος

Η αλόγιστη ζημία σε περιπτώσεις απώλειας εμπορεύματος.

Θέση Εγκαταστάσεων

Η εύκολη προσβασιμότητα των συγκεκριμένων χώρων λόγω της κεντρικής τοποθεσίας τους στα μεγάλα οδικά δίκτυα.

Φυλάξεις / Περιπολίες / Άμεση επέμβαση (συνδυασμός με ΚΛΣ)

Σύστημα Συναγερμού πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίων τελευταίας τεχνολογίας

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού

Μηχάνημα παραγωγής ομίχλης

Ζητήστε μας Πλήρη Ενημέρωση

GROUP K.V.P. SECURITY SERVICES

Η GROUP K.V.P. αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους παρόχους λύσεων ασφαλείας για κάθε σπίτι ή εταιρικό χώρο που το χρειάζεται.
Οι καινοτόμες λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001.
Λειτουργούμε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Ν. 2518/1997 & Ν. 3707/2008) και ταυτόχρονα η ομάδα μας απαρτίζεται από εξειδικευμένους τεχνικούς που έχουν λάβει πιστοποίηση από το υπουργείο προστασίας του πολίτη.
Προσφέρουμε πρωτοποριακές λύσεις ασφαλείας, ύψιστης ποιότητας, αξιόπιστές και ευέλικτες, εύκολες στη χρήση και συντήρηση τους, με πολλαπλές επιλογές επέκτασης και αναβάθμισης.