ΚΛΙΝΙΚΕΣ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Στην Group K.V.P. Security Solutions αντιλαμβάνόμαστε τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας και προσφέρουμε λύσεις σεβόμενη τις ιδιαιτερότητες της.

Τα νοσοκομεία είναι αντιμέτωπα με την απώλεια (μερικών κλοπών) αποθεμάτων φαρμάκων και σημαντικών εγγραφών εξαιτίας της απουσίας ενός λειτουργικού συστήματος ελέγχου πρόσβασης, ενώ συχνά εκτίθενται σε κινδύνους φωτιάς και λοιπών βλαβών..

Κίνδυνος Λόγω Εξοπλισμού

Ο ενδεχόμενος κίνδυνος βλάβης ή φωτιάς εξαιτίας των μηχανημάτων που βρίσκονται σε λειτουργία.

Επιπτώσεις από Ατυχήματα

Η ευθύνη, οι κυρώσεις και η αλόγιστη ζημία σε περιπτώσεις ατυχήματος.

Προστασία Σημαντικών Εγγράφων

Η αρχειοθέτηση σημαντικών εγγράφων και ευαίσθητων δεδομένων.

Προϊόντα Υψηλής Αξίας

Η διατήρηση μεγάλων αποθεμάτων φαρμάκων μεγάλης αξίας και υψηλής ζήτησης από ευπαθείς ομάδες.

Μεγάλη Επισκεψιμότητα

Η ευρεία πρόσβαση και κατάσταση συνωστισμού, συνιστούν την αναγκαιότητα ενός συστήματος περιορισμού πρόσβασης.

Φυλάξεις / Περιπολίες / Άμεση επέμβαση (συνδυασμός με ΚΛΣ)

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού

Απομακρυσμένη διαχείριση και έλεγχος μέσω δικτυακής πρόσβασης

Οριοθέτηση ζωνών ελεγχόμενης πρόσβασης εντός της επιχείρησης.

Τοποθέτηση εξελιγμένων ελεγκτών με πολλαπλές επιλογές στον τρόπο ανάγνωσης, τη διαχείριση των χρηστών και τα σενάρια πρόσβασης.

Εγγύηση στις δομημένες καλωδιώσεις, χωρίς κινδύνους παρεμβολών.

Εφαρμογή συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού.

Πλήρης καταγραφή κινήσεων σε προστατευμένο αρχείο.

Σύστημα πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενο.

Σύστημα Συναγερμού πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίων τελευταίας τεχνολογίας.

Συστήματα συναγερμού πιστοποιημένα κατά ISO με προστασία έως και Grade 4, βάσει του Ευρωπαϊκού πρότυπου ΕΝ50131.

Παράλληλη σύνδεση με το κέντρο λήψεως σημάτων.

Ταχεία προσωπική ενημέρωση και ειδοποίηση των αρχών όταν απαιτείται.

Συνεχής υποστήριξη από την πιστοποιημένη ομάδα τεχνικών και συμβούλων της GROUP K.V.P. ..

Εγκατάσταση ανιχνευτών καπνού, φλόγας και επικίνδυνων αερίων.

Ζητήστε μας Πλήρη Ενημέρωση

GROUP K.V.P. SECURITY SERVICES

Η GROUP K.V.P. αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους παρόχους λύσεων ασφαλείας για κάθε σπίτι ή εταιρικό χώρο που το χρειάζεται.
Οι καινοτόμες λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001.
Λειτουργούμε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Ν. 2518/1997 & Ν. 3707/2008) και ταυτόχρονα η ομάδα μας απαρτίζεται από εξειδικευμένους τεχνικούς που έχουν λάβει πιστοποίηση από το υπουργείο προστασίας του πολίτη.
Προσφέρουμε πρωτοποριακές λύσεις ασφαλείας, ύψιστης ποιότητας, αξιόπιστές και ευέλικτες, εύκολες στη χρήση και συντήρηση τους, με πολλαπλές επιλογές επέκτασης και αναβάθμισης.